Постійно діючий
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
при Асоціації Українських банків

Третейському суду підвідомчі спори за позовами юридичних осіб до позичальників-фізичних осіб

            

             01.06.23 р Касаційний цивільний суд  постановою у  справі № 824/14/23 про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду  прийняв рішення про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду про стягнення боргу за кредитом виданим кредитною спілкою фізичної особі ,  оскільки кредит надавався позичальнику не на споживчі цілі,  тому цей спір підвідомчий третейському суду ( див.  https://reyestr.court.gov.ua/Review/111278988 ).           Аналогічний висновок про підвідомчість цих спорів міститься у постановах Касаційного цивільного суду від 18.04.18 р. у справі   № 755/26774/14 про скасування рішення третейського суду ( див. http://reyestr.court.gov.ua/Review/73565432 ) та від 19.10.23 р у справі № 824/30/23  ( див. https://reyestr.court.gov.ua/Review/114323029 ) 

         Зміст правовідносин, які виникають між сторонами кредитного договору укладеного юридичною особою із фізичною особою визначається не тільки з мети, на яку видавався кредит , але із фактичного   використання кредиту  ( див правовий висновок Верховного Суду України у постанові від 14.09.2016 року у справі № 6-223цс16 про стягнення заборгованості за кредитом наданим банком фізичної особі  http://reyestr.court.gov.ua/Review/61975690).  

           Керуючись цими висновками третейський суд при АУБ розглядає позовні вимоги  кредиторів - юридичних осіб до позичальників –фізичних осіб , якщо кредит не надавався або не використовувався на споживчі потреби.

           На  рішення третейського суду за цими позовами апеляційний суд видає виконавчі листи (див. ухвали Київського апеляційного суду

від 20.11.20 р. у справі № 824/169/20  https://reyestr.court.gov.ua/Review/92987880  ,

від 18.05.23 р. у справі № 824/67/23   https://reyestr.court.gov.ua/Review/111033039 ,  

від 23.05.23 у справі № 824/74/23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/111692530 ,

від 13.06.23 у справі № 824/69/23  https://reyestr.court.gov.ua/Review/111569285 ,

від 03.07.23 у справі № 824/72/23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/111978765 ,

від 20.07.23 у справі № 824/88/23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/112350908 ,

від 24.07.23 у справі 824/92/23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/112442064 

від 07.08.23 у справі 824/91/23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/112879416  .

 від 09.10.23 у справі  824/115/23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/114199764

       

 

                                       

aub logo 100 cropped logo
 
 
 
 

При використанні матеріалів Третейського суду при АУБ цитуванння веб сторінки є обов'язковим

Сopyright © 2019.