Постійно діючий
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
при Асоціації Українських банків

Положення про витрати (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради Асоціації українських банків

від “11” грудня 2009 р.,

протокол № 3 у новій редакції

зі змінами, затвердженими рішеннями

Ради Асоціації українських банків

від "19" жовтня 2007 р.

від "31" жовтня  2008 р.

від "22" липня  2010 р.,

від  «06» жовтня .2017 р.,  

від “31» жовтня 2018 р.

Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків

 зі змінами від 19.10.2007р., 08.02.2008 р., від 31.10.2008р., від 22.07.2010р, від 06.10.2017р., від 31.10.2018 року

(Додаток до Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків)

 Це Положення є складовою частиною Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків (надалі за текстом, відповідно – “Положення, “Третейський суд”).

 Стаття 1.Розмір та порядок сплати третейського збору.

 1. При поданні позовної заяви позивач повинен сплатити третейський збір, розмір і порядок оплати якого передбачений “Положенням”.
 2. Сума третейського збору по спорах, які підлягають грошовій оцінці, вираховується в залежності від ціни позову у відповідності із наступною шкалою:

Сума позову в гривнях         Третейський збір в гривнях

до 30000                                 80 грн. + 1,5 % від суми позову

вище  30000                           400 грн. + 1 % від суми позову

                                              але не більше 1500 неоподатковуваних

                                              мінімумів доходів громадян

 1. З позовних заяв немайнового характеру стягується третейський збір в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановленого в Україні на момент сплати третейського збору.
 2. Третейський збір вважається сплаченим з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Асоціації українських банків.
 3. Третейський збір сплачується позивачем до початку розгляду справи.
 4. В разі несплати третейського збору застосовуються правила, встановлені ч.2 ст.47 Регламенту.

Стаття 2. Гонорари третейських суддів

1.Сума гонорарів третейських суддів є частиною загальної суми третейського збору.

 1. Гонорар третейського судді становить 50 відсотків від суми сплаченого третейського збору, який не підлягає поверненню.
 2. У разі розгляду справи третейським судом в складі трьох і більше третейських суддів сума гонорару, що визначається в порядку, встановленому ч.2 статті 2 Положення, підлягає поділу між суддями, що брали участь у справі в такому порядку: гонорар третейського суді, головуючого на засіданні, складає 50 відсотків від цієї суми, а інші 50 відсотків розподіляються порівну між іншими суддями, що брали участь у справі.
 3. Гонорар судді (суддям) виплачується Асоціацією українських банків після розгляду справи по суті та винесення процесуального рішення.

 Стаття 3. Інші витрати третейського суду.

 1. Інші витрати Третейського суду сплачуються сторонами у відповідності з правилами, викладеними в цьому Положенні.
 2. У разі заяви сторін (сторони) про необхідність проведення будь-якої дії в рамках провадження у справі, Третейський суд, якщо інше не передбачено Регламентом, для покриття витрат на здійснення вищевказаних дій може вимагати від сторони, яка заявила відповідні вимоги, внесення авансу в розмірі 100% від суми, необхідної для про проведення таких дій.
 3. Днем оплати витрат вважається день надходження вказаних сум по банківським реквізитам, вказаним Третейським судом.

 Стаття 4. . Витрати, пов’язані з повторним отриманням  рішення третейського суду,  та - з ознайомленням з матеріалами справи після закінчення розгляду справи.

          Повторне надання рішення третейського суду учасникам справи здійснюється після сплати 100 грн  на поточний рахунок Асоціації українських банків.

          Надання  матеріалів справи на ознайомлення за заявою учасника справи після закінчення розгляду справи здійснюються після сплати ним 100 грн на поточний  рахунок Асоціації українських банків.

          Копіювання матеріалів справи секретарем третейського суду за запитом учасника справи, пересилання рішення та матеріалів справи здійснюється секретарем суду після сплати учасником справи витрат на копіювання та поштових витрат.

Голова Ради                                                 Аржевітін С.М.

aub logo 100 cropped logo
 
 
 
 

При використанні матеріалів Третейського суду при АУБ цитуванння веб сторінки є обов'язковим

Сopyright © 2019.